Har du svårt att få lån?

För många kan det vara svårt att få lån, särskilt om de har betalningsanmärkningar, en oregelbunden inkomst eller saknar fast anställning. Dessa faktorer kan drastiskt minska chanserna att bli godkänd av traditionella banker och långivare.

Det finns dock vissa saker som man kan göra för att öka sannolikheten för att bli beviljad ett lån, något vi ska titta lite närmare på. Har du svårt att låna pengar? Fortsätt läsa!

ferratum bank

Lånebelopp: 1 000 – 40 000 kr
Löptid: 4 – 46 månader
Åldersgräns: 21 år
Effektiv ränta: 54,05 %

 

Direkt utbetalning till: Swedbank, Nordea, SEB, Handelsbanken

LÅNA NU ➜

Räkneexempel: Ett lån om 25 000 kr i 12 månader, totalt belopp att återbetala 30 958,33 kr (snitt 2 580 kr per månad). Effektiv årsränta: 54,05 %. Kontokredit med variabel nominell årsränta på 43,9999835 %. Övriga avgifter: Uppläggningsavgift 0 kr.

Läs mer om Ferratum

loanstep

Lånebelopp: 10 000 – 27 500 kr
Löptid: 1 – 36 månader
Åldersgräns: 21 år

Effektiv ränta: 33,99 %

Direkt utbetalning till: Swedbank, Nordea, SEB, Handelsbanken

LÅNA NU ➜

Räkneexempel: Ett lån taget 2024-01-01 med kreditbelopp på 27 500 kr till 22,59 % rörlig årlig kreditränta med en återbetalningstid på 36 månader som återbetalas genom 36 avbetalningar om ca 1 059 kr, ger en effektiv ränta på totalt 33,99 %. Totalt att betala är 40 611 kr, av vilket 2 500 kr utgörs av kreditförmedlingsavgift för den kreditförmedlingstjänst SBL Finans AB tillhandahåller.

Läs mer om Loanstep

credifi

Lånebelopp: 2 000 – 50 000 kr
Återbetalningstid: 30 dagar – 1 år
Åldersgräns: 
18 år
Effektiv ränta: 186,81 %

 

LÅNA NU ➜

Exempel: En kredit på 9 500 kr till 43,50 % ränta med en återbetalningstid på tio månader (med tio återbetalningar om 1 876 kr, 1 543 kr, 1 507 kr, 1 470 kr, 1 433 kr, 1 397 kr, 1 360 kr, 1 324 kr, 1 287 kr samt 1 250 kr) och 1 205 kr i uppläggningsavgift, 1 155 kr i Lägst att betala-belopp samt 600 kr i aviavgifter ger en effektiv ränta på totalt 186.81 %. Det totala beloppet att återbetala är 14 447 kr. 

Läs mer om Credifi

meraxLånebelopp: 3 000 – 30 000 kr
Återbetalningstid: 8 – 62 mån
Åldersgräns: 
18 år
Effektiv ränta: 76,8 %

 

LÅNA NU ➜

Exempel: Krediten har 43,98 % nominell bunden årsränta, 475 kr i uppläggningsavgift och 25 kr månatlig administrationsavgift. En exempelkredit på 10 000 kr som återbetalas med 1 120 kr per månad under 12 månader har en effektiv årsränta på 76,8 %. Det innebär en total kostnad för krediten om 3 440 kr.

Läs mer om Merax

lumifyLånebelopp: 2 000 – 70 000 kr
Återbetalningstid: 30 dagar – 1 år
Åldersgräns: 18 år
Effektiv ränta: 186,81 %

 

LÅNA NU ➜

Exempel: En kredit på 9 500 kr till 43,50 % ränta med en återbetalningstid på tio månader (med tio återbetalningar om 1 876 kr, 1 543 kr, 1 507 kr, 1 470 kr, 1 433 kr, 1 397 kr, 1 360 kr, 1 324 kr, 1 287 kr samt 1 250 kr) och 1 205 kr i uppläggningsavgift, 1 155 kr i Lägst att betala-belopp samt 600 kr i aviavgifter ger en effektiv ränta på totalt 186,81 %. Det totala beloppet att återbetala är 14 447 kr.

Läs mer om Lumify

binlyLånebelopp: 2 000 – 50 000 kr
Löptid: 30 – 365 dagar
Åldersgräns: 18 år

Effektiv ränta: 12,87 – 236,5 %

LÅNA NU ➜

Räkneexempel: En kredit på 9 500 kr till 43,50 % ränta med en återbetalningstid på tio månader (med tio återbetalningar om 1 876 kr, 1 543 kr, 1 507 kr, 1 470 kr, 1 433 kr, 1 397 kr, 1 360 kr, 1 324 kr, 1 287 kr samt 1 250 kr) och 1 205 kr i uppläggningsavgift, 1 155 kr i Lägst att betala-belopp samt 600 kr i aviavgifter ger en effektiv ränta på totalt 186,81 %. Det totala beloppet att återbetala är 14 447 kr.

Läs mer om Binly

Innehåll

Faktorer som påverkar hur svårt det är att få lån

svårt att få lånFlera faktorer spelar in i hur svårt det kan vara att få ett lån, vilket gör det viktigt för låntagare att förstå dessa aspekter.

Först och främst är kreditvärdigheten avgörande. En låg kreditpoäng, ofta ett resultat av sena betalningar, stora skulder eller betalningsanmärkningar, kan avsevärt minska chanserna att få lån. Inkomst och anställningsstatus är också viktiga; en stabil och tillräcklig inkomst ger långivare förtroende för att lånet kan återbetalas.

Skuldkvoten, det vill säga förhållandet mellan dina existerande skulder och din inkomst, är en annan kritisk faktor. Högre skuldkvoter kan vara en varningssignal för långivare. Typen av lån påverkar också svårighetsgraden. Till exempel kan bostadslån vara lättare att få än oreglerade konsumentkrediter, eftersom de är säkrade med fastigheten som säkerhet.

Dessutom kan låntagarens ålder och bakgrund, inklusive tidigare finansiella misstag, ha en inverkan. Yngre låntagare eller de utan etablerad kredithistorik kan uppleva större svårigheter. Den aktuella ekonomiska miljön och långivarnas policyer kan påverka tillgängligheten och villkoren för lån.

Allt detta är viktigt att beakta om du har svårt få lån.

5 saker du kan göra om du har svårt att få lån

Förbättra din kreditvärdighet

En god start är att noggrant granska din kreditrapport för att identifiera eventuella fel eller gamla skulder som kan påverka din poäng negativt. Att betala räkningar i tid är kritiskt; även en försenad betalning kan ha en negativ effekt. Försök att minska din skuldbörda genom att betala av skulder med hög ränta och undvika att maxa ut dina kreditkort.

Att hålla låg skuldsättningsgrad visar långivare att du hanterar din kredit ansvarsfullt. Undvik att ansöka om nya krediter ofta, eftersom kreditupplysningar kan ha negativ effekt på din kreditvärdighet.

Att bygga upp en stark kreditvärdighet tar tid, men det är en investering som lönar sig på lång sikt, både när det gäller tillgång till lån och bättre räntor.

Jämför så många lån som möjligt

Att jämföra så många lån som möjligt är en kritisk del i processen. Genom att utforska olika långivares erbjudanden, kan du hitta de bästa räntorna och villkoren som passar din ekonomiska situation.

Det är viktigt att inte bara fokusera på räntan, utan också att överväga andra faktorer som uppläggningsavgifter, amorteringsplaner och eventuella förtida återbetalningsavgifter. Många verktyg och jämförelsetjänster kan hjälpa dig att snabbt överskåda olika lån och deras specifika villkor.

Att noggrant jämföra dessa erbjudanden kan leda till betydande besparingar över tid och säkerställa att du väljer ett lån som passar din ekonomi utan att skapa onödig finansiell belastning. Detta är självklart extra viktigt om du har svårt att få lån.

Detta gäller oavsett om du har svårt att få privatlån, bostadslån eller andra typer av lån.

Överväg en medsökande

En medsökande, såsom en nära familjemedlem eller partner med stabil ekonomi och god kreditvärdighet, är ett bra alternativ om du har svårt att få lån. Detta minskar risken för långivaren, eftersom det ytterligare finns en person som kan hållas ansvarig för återbetalningen.

Det är dock viktigt att både du och din medsökande förstår de fulla konsekvenserna av detta arrangemang. Om lånet inte betalas i tid, påverkas bådas kreditvärdighet negativt. En öppen och ärlig diskussion om ekonomiska förpliktelser och förmåga att betala tillbaka lånet är avgörande för att undvika framtida finansiella problem.

Detta kan vara ett bra alternativ om det är omöjligt att få lån på ett annat sätt.

Minska eventuella nuvarande lån och krediter

En hög skuldsättning kan signalera till potentiella långivare att du är en hög risk, något som kan göra det svårt att få lån. Börja med att kartlägga alla dina skulder och prioritera dem efter räntesats, där du betalar av de dyraste skulderna först.

Att göra mer än minimumbetalningarna på dina krediter kan snabbt minska din totala skuldbörda. Att konsolidera flera skulder till ett enda lån med lägre ränta kan också vara en effektiv metod. Denna process hjälper inte bara att förenkla din ekonomiska förvaltning, utan kan också leda till lägre månatliga betalningar och minskad räntekostnad över tid.

Att aktivt minska dina skulder visar på finansiell ansvarskänsla och kan ge en mer positiv bild till långivare, och kan vara ett bra alternativ om det verkar vara omöjligt att få lån.

Minska lånebeloppet

Genom att ansöka om ett mindre belopp, minskar du risken för långivaren, vilket kan vara positivt om det annars är omöjligt att få lån. Dessutom kan ett mindre lån innebära lägre månatliga betalningar, vilket gör det lättare för dig att hantera återbetalningarna utan att äventyra din ekonomiska stabilitet.

Det är viktigt att realistiskt bedöma hur mycket pengar du faktiskt behöver och att inte låna mer än nödvändigt. Att ansöka om och hantera mindre lån kan även vara ett steg mot att bygga en starkare kreditvärdighet för framtida finansiella behov, något som är extra viktigt om du har svårt att få lån.

Vanliga frågor och svar

Svårt att få lån för många kreditupplysningar?

Det är svårt att få lån med betalningsanmärkningar, eftersom det signalerar till långivare att det finns en risk för att lånet inte blir återbetalat i tid. Långivare tenderar att vara mer försiktiga och kan antingen avvisa ansökan eller erbjuda lån med högre räntor och strängare villkor för att kompensera för den ökade risken. Därmed är det i många fall svårt att få lån.

Jag har svårt att få företagslån, vad kan jag göra?

För att öka dina chanser att få företagslån kan du börja med att förbättra företagets finansiella hälsa och kreditvärdighet. Presentera en välutvecklad affärsplan som visar på lönsamhet och stabilitet. Se även över möjligheten att erbjuda säkerhet eller personlig borgen.

Är det helt omöjligt att få lån om man har skulder hos Kronofogden?

Ja, i de flesta fall är det omöjligt att få lån om man har aktiva skulder hos Kronofogden.