Nya lån

Nya lån har blivit alltmer populära i takt med att ekonomin ständigt förändras och människors behov av finansiering växer. Med teknologins framsteg och ett ökat antal digitala plattformar, är det nu enklare än någonsin att söka och erhålla ett lån online.

Många nya långivare har dykt upp på marknaden, vilket har gett konsumenterna ett större urval och bättre möjligheter att jämföra olika lånevillkor. Tack vare dessa nya snabblån kan individer anpassa sina låneavtal utifrån sina egna ekonomiska förutsättningar och behov.

Detta har även lett till ökad konkurrens mellan långivarna, vilket ofta resulterar i förmånligare räntor och villkor för låntagarna. Dock är det viktigt att alltid vara noggrann och göra sin hemläxa innan man bestämmer sig för att ta nya lån, oavsett om det kommer från etablerade banker eller nya låneföretag på marknaden.

binlyLånebelopp: 2 000 – 50 000 kr
Löptid: 30 – 365 dagar
Åldersgräns: 18 år

Effektiv ränta: 12,87 – 236,5 %

LÅNA NU ➜

Räkneexempel: En kredit på 9 500 kr till 43,50 % ränta med en återbetalningstid på tio månader (med tio återbetalningar om 1 876 kr, 1 543 kr, 1 507 kr, 1 470 kr, 1 433 kr, 1 397 kr, 1 360 kr, 1 324 kr, 1 287 kr samt 1 250 kr) och 1 205 kr i uppläggningsavgift, 1 155 kr i Lägst att betala-belopp samt 600 kr i aviavgifter ger en effektiv ränta på totalt 186,81 %. Det totala beloppet att återbetala är 14 447 kr.

Läs mer om Binly

bankyLånebelopp: 20 000 – 150 000 kr
Löptid: 2 – 12 år
Åldersgräns: 18 år

Effektiv ränta: 33,83 %

LÅNA NU ➜

Räkneexempel: Annuitetslån 5 år, effektiv årsränta 33,83%. Ett lån på 55000 kr kostar då 1 763 kr/mån (60 avbetalningar), totalt 105780 kr. Ingen uppläggningsavgift / aviavgifter. 29,5% nominell ränta. Rörlig ränta. Banky samarbetar med Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget.

Läs mer om Banky

valdaLånebelopp: 5 000 – 600 000 kr
Löptid: 1 – 20 år
Åldersgräns: 18 år

Effektiv ränta: 3,06 – 29,99 %

LÅNA NU ➜

Räkneexempel: Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 310 000 kr med 12 års löptid, nominell ränta 6,94 % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 7,17 %. Totalt belopp att betala: 457 643 kr. Månadskostnad: 3 178 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Din ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-20 år. Maximala räntan är 29,99%. Räntespann mellan: 3,06% – 29,99%

Läs mer om Valda

lenditumLånebelopp: 1 000 – 600 000 kr
Löptid: 1 – 15 år
Åldersgräns: 18 år

Effektiv ränta: 2,95 – 29,95 %

LÅNA NU ➜

Räkneexempel: Annuitetslån 12 år. Effektiv årsränta 5.69 %. Ett lån på 200 000 kr kostar då 1 905 kr/månad (144 avbetalningar), dvs totalt 274 411 kr. Ingen start-/aviavgift. 5.55 % nominell ränta (rörlig ränta, sätts individuellt baserat på dina förutsättningar). Ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-15 år. Maximala räntan är 29,95%. Räntespann mellan: 2,95%-29,95%.

Läs mer om Lenditum

vivusLånebelopp: 2 000 – 50 000 kr
Löptid: 20 – 365 dagar
Åldersgräns: 18 år

Effektiv ränta: 53,8 – 357,7 %

LÅNA NU ➜

Räkneexempel: Ett lån på 10 000 kr med en återbetalningstid på 30 dagar. Den nominella fasta årliga räntan är 43,5%. Den effektiva räntan med en återbetalningstid på 30 dagar är 111,1%, den inkluderar uppläggningsavgiften 285 kr. Om kunden betalar tillbaka lånet i sin helhet på förfallodagen är det totala beloppet som ska betalas 10 642.50 kr.

Läs mer om Vivus

ekonomenLånebelopp: 5 000 – 600 000 kr
Löptid: 1 – 20 år
Åldersgräns: 18 år
Effektiv ränta: 5,07 – 33,46 %

 

LÅNA NU ➜

Räkneexempel: Annuitetslån 12 år, belopp 400 000 kr, rörlig ränta 8,99%, uppläggningskostnad 400 kr, aviavgift 20 kr, ger en effektiv ränta på 9,49%. Totalt belopp att återbetala 658 461 kr, fördelat på 144 avbetalningar, ger en månadskostnad på 4 570 kr.

Läs mer om Ekonomen

credifi

Lånebelopp: 2 000 – 50 000 kr
Återbetalningstid: 30 dagar – 1 år
Åldersgräns: 
18 år
Effektiv ränta: 186,81 %

 

LÅNA NU ➜

Exempel: En kredit på 9 500 kr till 43,50 % ränta med en återbetalningstid på tio månader (med tio återbetalningar om 1 876 kr, 1 543 kr, 1 507 kr, 1 470 kr, 1 433 kr, 1 397 kr, 1 360 kr, 1 324 kr, 1 287 kr samt 1 250 kr) och 1 205 kr i uppläggningsavgift, 1 155 kr i Lägst att betala-belopp samt 600 kr i aviavgifter ger en effektiv ränta på totalt 186.81 %. Det totala beloppet att återbetala är 14 447 kr. 

Läs mer om Credifi

brixo privatlånLånebelopp: 10 000 – 100 000 kr
Löptid: 3 – 6 år
Åldersgräns: 18 år

Effektiv ränta: 23,4 %

LÅNA NU ➜

Räkneexempel: Krediten har 19,95 % nominell bunden årsränta, 475 kr i uppläggningsavgift och 25 kr månatlig administrationsavgift. En exempelkredit på 50 000 kr som återbetalas med 1 233 kr per månad under 72 månader har en effektiv årsränta på 23,4 %. Det innebär en total kostnad för krediten om 38 776 kr. Löptid från 3 till 6 år.

Läs mer om Brixo

ekomni smartLånebelopp: 1 000 – 10 000 kr
Löptid: 10 dagar – 6 mån
Åldersgräns: 20 år

Effektiv ränta: 183,77 %

LÅNA NU ➜

Räkneexempel: Beviljat belopp 3 000 kr, återbetalningstid 3 månader, fast nominell årsränta 39,00%, uppläggningsavgift 199 kr, aviavgift (månatliga administrativ avgift) 49 kr, effektiv ränta 183,77%, månadskostnad 1 115 kr, totalt att återbetala inklusive alla avgifter: 3 543 kr.

Läs mer om Ekomni

Innehåll

Vad krävs för att kunna ansöka om nya lån?

nya lånAtt ansöka om nya lån kan kännas överväldigande, men det finns tydliga kriterier man bör vara medveten om. Här är några grundläggande krav som oftast ställs av långivare:

  • Stabil inkomst: för att visa att du kan betala tillbaka lånet.
  • God kreditvärdighet: långivare granskar ofta din kreditrapport för att bedöma din ekonomiska historik.
  • Minimiålder: ofta måste du vara minst 18 eller 20 år för att ansöka.
  • Folkbokföring: många långivare kräver att du är folkbokförd i det land där du ansöker om lånet.

Med dessa nya lån kommer även nya möjligheter. Olika långivare kan dock ha olika kriterier, så det är viktigt att jämföra flera alternativ.

Samtidigt bör du vara medveten om att uppfylla dessa grundkrav inte alltid garanterar ett godkänt lån, men det ökar definitivt dina chanser. Innan du bestämmer dig för att ta steget och ansöka om nya lån, se till att noggrant granska villkoren och förstå ditt åtagande.

Går det att ta nya lån med betalningsanmärkningar?

Att ha betalningsanmärkningar kan påverka ens möjligheter att ta nya lån, men det betyder inte nödvändigtvis att det är omöjligt. Betalningsanmärkningar registreras när man missar att betala sina räkningar och kan kvarstå i registret i ett antal år. Många traditionella långivare och banker ser ofta betalningsanmärkningar som en indikation på högre risk, vilket kan leda till avslag.

Trots detta finns det långivare som erbjuder nya lån trots betalningsanmärkningar. Dessa långivare tar oftast ut högre räntor som en kompensation för den ökade risken. Om man överväger att ta nya lån med betalningsanmärkningar är det viktigt att noggrant jämföra villkoren och förstå de potentiella konsekvenserna. Det kan även vara en god idé att söka rådgivning för att säkerställa att man fattar ekonomiskt sunda beslut.

Fördelar och nackdelar med nya lån

Nya lån kan komma med både fördelar och nackdelar, och det är viktigt att noggrant överväga dessa innan man beslutar sig för att ta ett lån.

Fördelar

  • Samlade lån till bättre ränta: genom att konsolidera flera mindre lån till ett större kan du ofta få bättre ränta och därmed lägre månadskostnader.
  • Flexibilitet: många nya lån erbjuder flexibla återbetalningsplaner, vilket kan vara gynnsamt utifrån individens ekonomiska situation.
  • Snabb tillgång till pengar: nya digitala låneplattformar kan ge snabba besked och snabb utbetalning av pengar.

Nackdelar

  • Högre räntor: vissa nya långivare kan erbjuda lån med högre räntor, särskilt om låntagaren anses vara en högriskkund.
  • Skuldsättning: att ständigt ta nya lån utan att ha en stabil inkomstkälla kan leda till ökad skuldsättning.
  • Avgifter: vissa långivare kan ha dolda avgifter eller straff för tidig återbetalning som kan öka lånekostnaden.

Det är viktigt att alltid göra noggranna efterforskningar och jämförelser innan man tar nya lån för att säkerställa att man fattar ett ekonomiskt klokt beslut.

Är ett nytt lån bättre än ett gammalt?

Om ett nytt lån är bättre än ett gammalt beror på många faktorer och individens unika situation. Nya lån kan erbjuda fördelaktiga räntor, särskilt i en lågräntemiljö eller när konkurrensen mellan långivare är hög.

De kan också komma med flexiblare återbetalningsvillkor och moderna funktioner som digitala hanteringsverktyg. Dock kan gamla lån ha villkor som redan är kända och pålitliga för låntagaren.

Även om ett nytt lån kan verka attraktivt, är det viktigt att jämföra avgifter, räntor och andra villkor med det befintliga lånet. Kort sagt, det finns inget definitivt svar på om ett nytt lån är bättre än ett gammalt, utan det beror på den enskilda situationen och de specifika lånevillkoren.

Vanliga frågor och svar

Vad innebär ett nytt lån?

Ett nytt lån innebär att en individ eller organisation tar upp ett färskt kreditavtal med en långivare. Det kan vara för att finansiera ett specifikt projekt, konsolidera befintliga skulder eller täcka andra ekonomiska behov. Villkoren, räntorna och återbetalningskraven varierar beroende på långivaren och låntagarens kreditvärdighet.

Går det att samla lån med ett nytt lån?

Ja, det går att samla flera befintliga lån med ett nytt lån. Detta kallas skuld- eller lånekonsolidering. Genom att göra detta kan man sträva efter att få lägre ränta, förenklade betalningar och bättre hantering av sin skuld. Dock bör man noggrant jämföra villkoren innan man konsoliderar.

Går det att ta nya lån utan UC?

Ja, det går att ta nya smslån utan UC. Många långivare använder andra kreditupplysningsföretag än Upplysningscentralen (UC) för att bedöma låntagarens kreditvärdighet. Lån utan UC kan vara attraktiva för de som vill undvika för många förfrågningar i UC, vilket kan påverka kreditvärdigheten negativt.

Här går det att ta nya lån med Creditsafe, men även nya lån med Bisnode.

Går det att se alla nya SMSlån någonstans?

Ja, det finns flera jämförelsesajter online där du kan se och jämföra aktuella SMSlån eller snabblån. Dessa sajter uppdateras regelbundet med nya låneprodukter och erbjudanden. Dock bör man vara medveten om att inte alla sajter täcker hela marknaden, så det kan vara bra att kolla flera källor.

Går det att ta nya smslån Swish?

Ja, i vissa fall är det möjligt att ta nya lån som går att betala ut med Swish. Du kan i vissa fall även swisha för att betala av lånet.