Lån med medsökande

Det finns mycket att känna till innan man tar ett lån, oavsett om det gäller sms-lån på egen hand eller att söka lån med medsökande för att köpa bostad. Att förstå villkor, räntor och återbetalningskrav är avgörande för att göra ett informerat och tryggt val som passar ens ekonomiska situation.

Vi hjälper dig gärna med detta. Fortsätt läsa!

lendo

Lånebelopp: 10 000 – 600 000 kr
Löptid: 1 – 15 år
Åldersgräns: 18 år

Effektiv ränta: 4,70 – 33,75 %

Direkt utbetalning till: Nordea, Handelsbanken, SEB

LÅNA NU ➜

Räkneexempel: Annuitetslån 12 år. Effektiv årsränta 6.98%. Ett lån på 200 000 kr kostar då 2032 kr/månad (144 avbetalningar), dvs totalt 292 653 kr. Ingen start-/aviavgift. 6.77% nominell ränta (rörlig ränta, sätts individuellt baserat på dina förutsättningar). Ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil.

Läs mer om Lendo

Klara Lån

Lånebelopp: 5 000 – 150 000 kr
Återbetalningstid: 1 – 8 år
Åldersgräns: 
18 år
Effektiv ränta: 29,40 %

 

LÅNA NU ➜

Exempel: Räntan är rörlig och sätts individuellt. Ett lån på 30 000 kr till 26,05 % nominell ränta med en återbetalningstid på 24 månader, med 24 avbetalningar om 1 617 kronor och 0 kronor i uppläggnings/aviavgift ger en effektiv ränta på 29,4 %. Totalt att återbetala blir 38 808 kronor.

Läs mer om Klara Lån

lenditumLånebelopp: 1 000 – 600 000 kr
Löptid: 1 – 15 år
Åldersgräns: 18 år

Effektiv ränta: 2,95 – 29,95 %

LÅNA NU ➜

Räkneexempel: Annuitetslån 12 år. Effektiv årsränta 5.69 %. Ett lån på 200 000 kr kostar då 1 905 kr/månad (144 avbetalningar), dvs totalt 274 411 kr. Ingen start-/aviavgift. 5.55 % nominell ränta (rörlig ränta, sätts individuellt baserat på dina förutsättningar). Ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil. Återbetalningstid 1-15 år. Maximala räntan är 29,95%. Räntespann mellan: 2,95%-29,95%.

Läs mer om Lenditum

enkelfinans

Lånebelopp: 5 000 – 600 000 kr
Återbetalningstid: 1 – 20 år
Åldersgräns: 
18 år
Effektiv ränta: 5,07 – 33,46 %

 

LÅNA NU ➜

Låneexempel: Annuitetslån 12 år, belopp 400 000 kr, rörlig ränta 8,99%, uppläggningskostnad 400 kr, aviavgift 20kr, ger en effektiv ränta på 9,49%. Totalt belopp att återbetala 658 461 kr, fördelat på 144 avbetalningar, ger en månadskostnad på 4 570 kr.

Läs mer om Enkelfinans

Innehåll

Hur fungerar ett lån med medlåntagare?

lån med medsökandeAtt låna pengar med medsökande fungerar genom att två eller fler personer gemensamt ansöker om ett lån och därmed delar ansvaret för att återbetala det. Vanligtvis innebär detta att både huvudlåntagaren och medlåntagaren genomgår kreditprövningar och att bådas ekonomiska situation beaktas vid bedömningen av låneansökan. Detta kan öka chanserna att få lånet beviljat och ofta leda till bättre lånevillkor, såsom lägre ränta.

Medlåntagaren är lika ansvarig för lånet som huvudlåntagaren, vilket betyder att om huvudlåntagaren inte kan betala, är medlåntagaren skyldig att göra det. Detta gemensamma ansvar gör det viktigt att båda parter är medvetna om sina skyldigheter och riskerna.

Lån med medlåntagare används ofta för större inköp, som bostadsköp, där den kombinerade ekonomiska styrkan av två personer kan möjliggöra bättre förutsättningar än om en person ansöker ensam.

Medlåntagare bolån

En medlåntagare på ett bolån är en person som tillsammans med huvudlåntagaren ansöker om och ansvarar för återbetalningen av lånet. Detta arrangemang kan öka chanserna att få ett bolån beviljat och leda till förmånligare villkor. Medlåntagaren genomgår samma kreditprövning som huvudlåntagaren och blir solidariskt ansvarig för lånet, vilket innebär att båda är juridiskt skyldiga att betala tillbaka lånet.

Detta upplägg är vanligt när en person har otillräcklig inkomst eller kreditvärdighet för att kvalificera sig för ett bolån på egen hand. Därför är det viktigt att medlåntagaren är fullt medveten om sitt ansvar och de ekonomiska risker som detta innebär.

Hur skiljer sig dessa lån från lån utan medsökande?

Lån med medsökande skiljer sig från lån utan medsökande på flera sätt. För det första innebär lån med medsökande att två eller fler personer gemensamt ansöker om lånet och delar ansvaret för att återbetala det. Detta kan förbättra chansen att få lånet beviljat och leda till bättre villkor, såsom lägre ränta, eftersom långivaren ser en minskad risk med flera ansvariga parter. Medsökande genomgår också en kreditprövning och deras ekonomiska situation beaktas vid bedömningen av låneansökan.

Å andra sidan är lån utan medsökande baserade enbart på huvudlåntagarens ekonomiska situation och kreditvärdighet. Detta innebär att huvudlåntagaren ensam ansvarar för att återbetala lånet, vilket kan vara mer utmanande om deras ekonomiska profil inte är stark. Villkoren för lån utan medsökande kan vara mindre fördelaktiga, med högre ränta och striktare krav, eftersom långivaren bär en högre risk.

När passar det med ett lån med medsökande?

Ett lån med medsökande kan tas av personer som uppfyller vissa kriterier. Här är några exempel på vem som kan vara lämplig:

 • Personer med låg kreditvärdighet: för att öka chanserna att få lånet beviljat.
 • Personer med otillräcklig inkomst: för att kvalificera sig för större lånebelopp.
 • De som ska köpa bostad för första gången: för att få bättre lånevillkor, särskilt för bostadslån.
 • Par: som vill dela ansvaret för ett gemensamt lån, exempelvis vid köp av bostad.
 • Föräldrar och barn: när föräldrarna hjälper sina barn att kvalificera sig för ett lån.

Fördelar och nackdelar med medsökande lån

Fördelar

Att ta ett lån med medsökande kan erbjuda flera fördelar:

 • Ökad chans att få lånet beviljat: kombinerade inkomster och kreditvärdighet ökar sannolikheten att få lånet godkänt.
 • Bättre lånevillkor: lägre ränta och förmånligare återbetalningsvillkor kan erbjudas tack vare minskad risk för långivaren.
 • Större lånebelopp: möjlighet att låna större belopp än om man ansöker ensam.
 • Delat ansvar: ekonomiskt ansvar delas, vilket kan minska bördan på en enskild person.
 • Stärkt kreditvärdighet: framgångsrik återbetalning kan förbättra kreditvärdigheten för båda parter.
 • Köp av första bostad: särskilt förstagångsköpare kan dra nytta av att dela ansvaret, vilket gör det lättare att få ett bolån.

Nackdelar

Att ta ett medsökande lån kan också medföra vissa nackdelar:

 • Delat ansvar: båda parter är juridiskt ansvariga för återbetalningen, vilket kan skapa konflikter om en part inte kan betala.
 • Påverkar kreditvärdighet: missade betalningar påverkar bådas kreditvärdighet negativt.
 • Komplexa relationer: kan komplicera personliga relationer, särskilt vid ekonomiska problem.
 • Svårt att separera: om relationen förändras (t.ex. skilsmässa) kan det vara svårt att lösa lånesituationen.
 • Ökad risk: medsökande tar på sig risken för huvudlåntagarens oförmåga att betala.
 • Ekonomisk press: båda parter kan känna ökad press att hålla sig ekonomiskt stabila.

Vanliga frågor och svar

Går det att ta ett sms lån med medsökande?

Nej, det går vanligtvis inte att ta ett sms-lån med medsökande. Sms-lån är små, kortfristiga lån som erbjuds till enskilda individer och kräver snabb och enkel ansökningsprocess. Lån med medsökande är vanligare för större lån som bolån eller personliga lån med längre löptid.

Är det möjligt att samla lån med medsökande?

Ja, det är möjligt att samla lån med medsökande. Genom att ha en medsökande kan ni förbättra era chanser att få ett samlingslån godkänt och få bättre villkor. Detta kan hjälpa till att konsolidera flera skulder till en enda månatlig betalning, vilket förenklar ekonomin. Dessa kan ibland även kallas för omstartslån med medsökande.

Är det möjligt att ta ett lån med medsökande utan UC?

Ja, det är möjligt att ta ett lån med medsökande utan UC. Vissa långivare använder alternativa kreditupplysningsföretag istället för UC. Genom att ansöka hos dessa långivare kan ni undvika att påverka er kreditvärdighet hos UC, samtidigt som ni ökar chanserna att få lånet beviljat med en medsökande.