Jämför korttidslån

Lånemarknaden är ett komplext ekosystem som erbjuder en mångfald av finansiella produkter anpassade för olika behov och situationer. Från större banklån avsedda för långsiktiga investeringar som bostäder och utbildning, till mer tillfälliga lösningar såsom korttidslån som gör det möjligt att låna pengar under en kort tid. Speglar utbudet av finansieringsalternativ de varierande ekonomiska omständigheter som man kan möta.

Varje lånetyp har sina egna specifika villkor, räntesatser och återbetalningskrav, vilket gör det viktigt för låntagare att noggrant överväga sina alternativ. Att förstå de olika alternativen på marknaden kan hjälpa dig att fatta välgrundade beslut som matchar dina ekonomiska mål och kapacitet.

ferratum bank

Lånebelopp: 1 000 – 40 000 kr
Löptid: 4 – 46 månader
Åldersgräns: 21 år
Effektiv ränta: 54,05 %

 

Direkt utbetalning till: Swedbank, Nordea, SEB, Handelsbanken

LÅNA NU ➜

Räkneexempel: Ett lån om 25 000 kr i 12 månader, totalt belopp att återbetala 30 958,33 kr (snitt 2 580 kr per månad). Effektiv årsränta: 54,05 %. Kontokredit med variabel nominell årsränta på 43,9999835 %. Övriga avgifter: Uppläggningsavgift 0 kr.

Läs mer om Ferratum

loanstep

Lånebelopp: 10 000 – 27 500 kr
Löptid: 1 – 36 månader
Åldersgräns: 21 år

Effektiv ränta: 33,99 %

Direkt utbetalning till: Swedbank, Nordea, SEB, Handelsbanken

LÅNA NU ➜

Räkneexempel: Ett lån taget 2024-01-01 med kreditbelopp på 27 500 kr till 22,59 % rörlig årlig kreditränta med en återbetalningstid på 36 månader som återbetalas genom 36 avbetalningar om ca 1 059 kr, ger en effektiv ränta på totalt 33,99 %. Totalt att betala är 40 611 kr, av vilket 2 500 kr utgörs av kreditförmedlingsavgift för den kreditförmedlingstjänst SBL Finans AB tillhandahåller.

Läs mer om Loanstep

smspengar

Lånebelopp: 1 000 – 30 000 kr
Löptid: 8 – 180 månader
Åldersgräns: 18 år

Effektiv ränta: 71,04 %

Direkt utbetalning till: Swedbank, Nordea, SEB, Handelsbanken

 LÅNA NU ➜

Räkneexempel: Utnyttjad kredit om 15 000 kr i 12 månader, totalt att återbetala 19 725 kr (snitt 1 644 kr per månad). Effektiv årsränta: 71.04%. Kontokredit med rörlig nominell årsränta på 44.00%. Avgifter: Uppläggningsavgift 280 kr. Uttagsavgift 95 kr. Avi/Månadsavgift: 45 kr.

Läs mer om Smspengar

ekomni smartLånebelopp: 1 000 – 10 000 kr
Löptid: 10 dagar – 6 mån
Åldersgräns: 20 år

Effektiv ränta: 183,77 %

LÅNA NU ➜

Räkneexempel: Beviljat belopp 3 000 kr, återbetalningstid 3 månader, fast nominell årsränta 39,00%, uppläggningsavgift 199 kr, aviavgift (månatliga administrativ avgift) 49 kr, effektiv ränta 183,77%, månadskostnad 1 115 kr, totalt att återbetala inklusive alla avgifter: 3 543 kr.

Läs mer om Ekomni

binlyLånebelopp: 2 000 – 50 000 kr
Löptid: 30 – 365 dagar
Åldersgräns: 18 år

Effektiv ränta: 12,87 – 236,5 %

LÅNA NU ➜

Räkneexempel: En kredit på 9 500 kr till 43,50 % ränta med en återbetalningstid på tio månader (med tio återbetalningar om 1 876 kr, 1 543 kr, 1 507 kr, 1 470 kr, 1 433 kr, 1 397 kr, 1 360 kr, 1 324 kr, 1 287 kr samt 1 250 kr) och 1 205 kr i uppläggningsavgift, 1 155 kr i Lägst att betala-belopp samt 600 kr i aviavgifter ger en effektiv ränta på totalt 186,81 %. Det totala beloppet att återbetala är 14 447 kr.

Läs mer om Binly

lumifyLånebelopp: 2 000 – 70 000 kr
Återbetalningstid: 30 dagar – 1 år
Åldersgräns: 18 år
Effektiv ränta: 186,81 %

 

LÅNA NU ➜

Exempel: En kredit på 9 500 kr till 43,50 % ränta med en återbetalningstid på tio månader (med tio återbetalningar om 1 876 kr, 1 543 kr, 1 507 kr, 1 470 kr, 1 433 kr, 1 397 kr, 1 360 kr, 1 324 kr, 1 287 kr samt 1 250 kr) och 1 205 kr i uppläggningsavgift, 1 155 kr i Lägst att betala-belopp samt 600 kr i aviavgifter ger en effektiv ränta på totalt 186,81 %. Det totala beloppet att återbetala är 14 447 kr.

Läs mer om Lumify

vivusLånebelopp: 2 000 – 50 000 kr
Löptid: 20 – 365 dagar
Åldersgräns: 18 år

Effektiv ränta: 53,8 – 357,7 %

LÅNA NU ➜

Räkneexempel: Ett lån på 10 000 kr med en återbetalningstid på 30 dagar. Den nominella fasta årliga räntan är 43,5%. Den effektiva räntan med en återbetalningstid på 30 dagar är 111,1%, den inkluderar uppläggningsavgiften 285 kr. Om kunden betalar tillbaka lånet i sin helhet på förfallodagen är det totala beloppet som ska betalas 10 642.50 kr.

Läs mer om Vivus

viaconto

Lånebelopp: 1 000 – 20 000 kr
Löptid: 3 – 28 mån
Åldersgräns: 18 år

Effektiv ränta: 520,9 – 10929,6 %

LÅNA NU ➜

Exempel: Om du lånar 8 500 kr med en återbetalningstid på 17 månader, tillämpas en nominell obunden årsränta på 43,5%. Den effektiva räntan du kommer att betala är 263,43%. Den totala summan du kommer att betala efter 17 månader och 17 betalningstillfällen är 16 971 kr.

Läs mer om Viaconto

Innehåll

Vad är ett korttidslån?

korttidslån
Ett korttidslån är en typ av finansiell lösning designad för att tillhandahålla snabba pengar med en förhållandevis kort återbetalningsperiod. Dessa lån är ofta attraktiva för individer som behöver täcka omedelbara eller oväntade utgifter. Till skillnad från traditionella banklån, som ofta har längre löptider och kräver en omfattande kreditkontroll, är korttidslån mer tillgängliga men kan också bära högre räntor och avgifter.

Det finns olika varianter av korttidslån som kan passa olika situationer och behov. Exempelvis finns korttidslån utan UC, vilket innebär att långivaren inte använder Upplysningscentralen (UC) för kreditkontroll. Detta kan vara fördelaktigt för de som inte vill att deras kreditförfrågan ska påverka deras kreditvärdering eller synas för andra kreditgivare.

En annan form är korttidslån med betalningsanmärkning, vilket gör det möjligt för personer som tidigare har haft ekonomiska svårigheter och därmed fått betalningsanmärkningar, att ändå ansöka om och potentiellt få ett lån. Dessa lån ger en möjlighet för individer att hantera akuta finansiella behov trots en sämre kredithistorik.

Det är viktigt att noga överväga villkoren för dessa lån, eftersom de snabba utbetalningarna och den enklare tillgången ofta balanseras av högre kostnader och risker. Att förstå alla aspekter och potentiella konsekvenser av ett korttidslån är avgörande innan man ingår ett avtal.

Hur skiljer sig korttidslån från andra lån?

Korttidslån skiljer sig markant från andra typer av lån genom flera distinkta egenskaper. En av de främsta skillnaderna är återbetalningstiden. Korttidslån är, som namnet antyder, lån med kort löptid, vanligtvis inom några veckor till några månader. Detta står i kontrast till traditionella lån som bostadslån eller studielån, vilka ofta har löptider på flera år eller till och med årtionden.

En annan skillnad är syftet med lånet. Korttidslån används ofta för att täcka akuta eller tillfälliga finansiella behov, såsom oväntade räkningar eller mindre nödsituationer, medan andra lån ofta är avsedda för större, långsiktiga finansiella åtaganden.

Korttidslån kräver sällan säkerhet, vilket innebär att låntagaren inte behöver ställa någon personlig egendom som garant för lånet. Detta gör dem mer tillgängliga men också potentiellt dyrare med högre räntor och avgifter för att kompensera för den ökade risken för långivaren.

Vem kan ta ett korttidslån?

Korttidslån kan teoretiskt sett vara tillgängliga för en bred grupp av individer, men det finns specifika kriterier som måste uppfyllas för att kunna ansöka och beviljas ett sådant lån. Dessa kriterier är framtagna för att både skydda långivaren från förluster och låntagaren från att hamna i en ohållbar skuldsituation.

Här är de grundläggande kriterierna för att vara berättigad till ett korttidslån:

  • Myndig: du måste vara minst 18 år gammal, vilket är den lagliga åldersgränsen för att ingå finansiella avtal i de flesta länder.
  • Deklarerad inkomst: långivare kräver oftast att du kan uppvisa en regelbunden och deklarerad inkomst för att säkerställa att du har ekonomiska medel för återbetalning.
  • Inga skulder hos Kronofogden: om du har aktiva skulder registrerade hos Kronofogden kan det vara svårt att få ett lån beviljat, eftersom detta indikerar tidigare problem med att hantera skulder.

Att uppfylla dessa villkor är avgörande för att ha möjlighet att ta ett korttidslån. Det är viktigt att noggrant överväga din ekonomiska situation innan du beslutar att ta ett sådant lån, för att undvika ytterligare ekonomiska svårigheter.

Fördelar och nackdelar med korttidslån

Korttidslån erbjuder både fördelar och nackdelar som är viktiga att överväga innan man beslutar att ta ett sådant lån. Här är några av de främsta fördelarna och nackdelarna:

Fördelar

  • Snabb tillgång till pengar: korttidslån behandlas och betalas ofta ut mycket snabbt, vilket är idealiskt för akuta utgifter.
  • Färre krav på kreditvärdighet: många korttidslån kräver inte en omfattande kreditkontroll, vilket gör dem tillgängliga även för de med lägre kreditbetyg.
  • Ingen säkerhet krävs: dessa lån kräver oftast inga säkerheter, vilket innebär att du inte behöver ställa någon egendom som säkerhet.

Nackdelar

  • Höga räntor och avgifter: korttidslån har ofta mycket högre räntor och avgifter jämfört med andra typer av lån.
  • Risk för skuldfälla: på grund av de höga kostnaderna kan det vara lätt att hamna i en skuldfälla om lånet inte hanteras ansvarsfullt.
  • Kort återbetalningstid: den korta återbetalningstiden kan skapa ekonomisk press för låntagaren.

Det är viktigt att väga dessa för- och nackdelar mot varandra och bedöma din egen ekonomiska situation noggrant innan du tar ett korttidslån.

Vanliga frågor och svar

Är det farligt att ta korta lån?

Att ta korta lån är inte farligt i sig, men det kan medföra risker om inte lånet hanteras ansvarsfullt. Höga räntor och avgifter kan snabbt ackumulera skulder, och den korta återbetalningstiden kan leda till ekonomisk stress. Om dessa lån inte betalas tillbaka i tid, kan det resultera i ytterligare ekonomiska påföljder och påverka din kreditvärdighet.

Finns det korttidslån utan ränta?

Ja, det finns korttidslån utan ränta, ofta marknadsförda som räntefria lån. Dessa är vanligtvis erbjudanden där långivaren inte tar ut ränta under en inledande period. Trots avsaknaden av ränta kan andra avgifter tillkomma, vilket ändå kan göra lånet kostsamt. Det är viktigt att noggrant granska lånevillkoren för att förstå alla eventuella avgifter och krav innan man accepterar ett sådant lån.

Går det att ta korttidslån på nätet?

Ja, det är fullt möjligt att ta korttidslån på nätet. Många långivare erbjuder onlineplattformar där låntagare kan ansöka om och få lån beviljade snabbt och enkelt från sin dator eller mobiltelefon. Processen inkluderar ofta en enkel ansökningsformulär och digitala kreditkontroller, vilket möjliggör snabba utbetalningar, ibland inom samma dag.