Jämför omstartslån

I dagens samhälle finns det massvis med olika typer av lån, från personliga lån till hypotek och omstartslån, och varje enskild typ presenterar ett unikt alternativ för specifika ekonomiska behov och situationer.

I den här artikeln tänkte vi titta närmare på just omstartslån. Vad är detta för något? När passar de, och vem har tillgång till dem?

lendo

Lånebelopp: 10 000 – 600 000 kr
Löptid: 1 – 15 år
Åldersgräns: 18 år

Effektiv ränta: 4,70 – 33,75 %

Direkt utbetalning till: Nordea, Handelsbanken, SEB

LÅNA NU ➜

Räkneexempel: Annuitetslån 12 år. Effektiv årsränta 6.98%. Ett lån på 200 000 kr kostar då 2032 kr/månad (144 avbetalningar), dvs totalt 292 653 kr. Ingen start-/aviavgift. 6.77% nominell ränta (rörlig ränta, sätts individuellt baserat på dina förutsättningar). Ansökan kommer att skickas till de kreditgivare som bäst matchar din profil.

Läs mer om Lendo

freedom finance

Lånebelopp: 5 000 – 600 000 kr
Löptid: 1 – 20 år
Åldersgräns: 20 år
Effektiv ränta: 4,95 – 29,40 %

 

Direkt utbetalning till: Nordea, Handelsbanken, SEB, Nordea

LÅNA NU ➜

Exempel: För ett annuitetslån på 180 000 kr med 10 års löptid, nominell ränta 7,95 % med 0 kr i startavgift/aviavgift blir den effektiva räntan 8,25 %. Totalt belopp att betala 261 497 kr fördelat på 120 avbetalningar ger en månadskostnad på 2 179 kr.

Läs mer om Freedom Finance

beefinans

Lånebelopp: 5 000 – 600 000 kr
Löptid: 1 – 20 år
Åldersgräns: 18 år

Effektiv ränta: 2,95 – 39,90 %

Direkt utbetalning till: Nordea, SEB, Handelsbanken

LÅNA NU ➜

Exempel: Räntan är rörlig och sätts individuellt. För ett annuitetslån på 375000 kr med 12 års löptid, nominell ränta 6,4 % och 0 kr i uppläggnings-/aviavgift blir den effektiva räntan 6,59 %. Totalt belopp att betala: 538 272 kr. Månadskostnad: 3 738 kr fördelat på 144 betalningstillfällen. Återbet. tid 1-20 år. Nom. ränta 2,95%-39,90%.

Läs mer om Beefinans

bankyLånebelopp: 20 000 – 150 000 kr
Löptid: 2 – 12 år
Åldersgräns: 18 år

Effektiv ränta: 33,83 %

LÅNA NU ➜

Räkneexempel: Annuitetslån 5 år, effektiv årsränta 33,83%. Ett lån på 55000 kr kostar då 1 763 kr/mån (60 avbetalningar), totalt 105780 kr. Ingen uppläggningsavgift / aviavgifter. 29,5% nominell ränta. Rörlig ränta. Banky samarbetar med Nordiska Kreditmarknadsaktiebolaget.

Läs mer om Banky

Innehåll

Vad är omstartslån?

omstartslån
Ett omstartslån, även känt som samlingslån eller nystartslån, är ett lån som är designat för att konsolidera och förenkla skulder. Många människor befinner sig i situationer där de hanterar flera krediter eller lån med varierande räntor och betalningsvillkor, vilket kan leda till en komplex och stressande ekonomisk situation.

Omstartslån erbjuder ett alternativ från detta genom att samla dessa skulder under ett enda lån, ofta med en lägre ränta och en förenklad betalningsplan.

Genom att konsolidera skulder minskar man inte bara antalet kreditgivare man behöver hantera varje månad, utan kan även potentiellt sänka den totala månadskostnaden. Detta är möjligt eftersom nystartslån ofta har lägre räntor jämfört med kreditkortsskulder eller småkrediter. Därmed blir det lättare för låntagaren att få en bättre översikt över sin ekonomi och på sikt förbättra sin kreditvärdighet genom regelbundna och konsekventa betalningar.

Att ansöka om ett omstartslån kan vara ett klokt steg för de som känner att deras skuldsituation har blivit ohållbar och söker en väg mot en mer hållbar finansiell framtid.

Det är dock viktigt att noggrant överväga detta alternativ, undersöka de erbjudanden som finns tillgängliga och säkerställa att de nya lånevillkoren verkligen erbjuder en förbättring jämfört med den nuvarande situationen.

Vad krävs för att få ett omstartslån?

För att kunna få ett nystartslån är det grundläggande kravet att man har en ordnad ekonomi. Det innebär att låntagaren bör ha en stabil inkomst och en ekonomisk historik som visar på ansvarsfull hantering av tidigare skulder och krediter. Ett ordnat ekonomiskt tillstånd ökar chansen att långivaren ser låntagaren som en låg risk, vilket är avgörande för att få lånet beviljat.

Dessutom måste personen som ansöker ha befintliga lån och krediter som är möjliga att konsolidera under det nya omstartslånet. Detta är själva kärnan i omstartslånets syfte – att samla flera mindre skulder till en större, men mer hanterbar, skuld med bättre villkor.

Långivare kommer att göra en noggrann granskning av sökandens nuvarande skulder, inkomst och utgifter för att säkerställa att ett samlingslån faktiskt skulle minska den ekonomiska belastningen och inte leda till ytterligare skuldsättning.

Genom att uppfylla dessa kriterier kan man öka sina chanser att få ett omstartslån godkänt, vilket kan vara ett viktigt steg mot en mer stabil och överskådlig ekonomisk framtid.

Vad bör man tänka på om vill ta ett omstartslån?

Innan man beslutar sig för att ta ett nystartslån är det viktigt att noggrant överväga och förbereda sig för detta ekonomiska steg. Först och främst bör man jämföra flera olika alternativ. Lånevillkor, räntor och avgifter kan variera avsevärt mellan olika långivare, så att undersöka och jämföra dessa faktorer kan hjälpa dig att hitta det mest fördelaktiga erbjudandet.

Budgetering är också väldigt viktigt. Att ha en realistisk och hållbar budget är avgörande för att säkerställa att du kan hantera återbetalningarna över tid utan att hamna i ytterligare finansiella svårigheter. Detta innebär att noggrant räkna på dina inkomster och utgifter för att bekräfta att du kan uppfylla de månatliga betalningskraven.

Vidare är det viktigt att överväga omstartslånets totala kostnad över tid, inklusive räntor och eventuella avgifter. Även om ett lån kan erbjuda lägre månadskostnader kan det resultera i högre total kostnad på grund av en längre återbetalningstid.

Finns det olika typer av omstartslån?

Ja, det finns olika typer av omstartslån som anpassas efter låntagarens specifika behov och omständigheter. Dessa lån kan variera avsevärt i sina upplägg, och långivare erbjuder ofta skräddarsydda lösningar för att passa olika ekonomiska situationer.

En av de grundläggande distinktionerna är mellan omstartslån utan säkerhet och med säkerhet. Omstartslån med säkerhet kräver att låntagaren ställer något av värde, såsom en fastighet eller bil, som garanti för lånet, vilket ofta resulterar i lägre räntor. Å andra sidan kräver inte lån utan säkerhet någon form av pant, men kan komma med högre räntor på grund av den ökade risken för långivaren.

För personer med sämre kreditvärdighet finns det specifika omstartslån som är designade för att ge dessa individer en chans att konsolidera sina skulder och börja om på nytt, trots en tidigare skakig ekonomisk historia. Dessa lån kan dock komma med striktare villkor och högre räntor. Här är det ofta på tal om omstartslån utan UC.

Vidare finns det möjlighet att ansöka om omstartslån med en medsökande, vilket kan förbättra chanserna att bli beviljad lånet och potentiellt leda till bättre lånevillkor. Medsökandens ekonomi tas i beaktande, vilket kan stärka ansökan om denne har en stabil inkomst och god kreditvärdighet.

Genom att förstå de olika typerna av omstartslån och deras specifika krav kan låntagare hitta det alternativ som bäst passar deras unika ekonomiska situation.

Fördelar och nackdelar

Omstartslån erbjuder flera fördelar för de som kämpar med skulder från flera håll. En av de mest uppskattade fördelarna är konsolideringen av skulder, vilket innebär att istället för att hantera många betalningar med olika räntor och villkor varje månad, samlas allt under ett enda lån. Detta kan förenkla budgethanteringen avsevärt och i vissa fall även minska den totala månadskostnaden tack vare lägre räntor.

En annan fördel är möjligheten till förbättrad kreditvärdighet över tid, eftersom regelbundna och konsekventa betalningar på ett omstartslån kan visa ansvarsfull skuldhantering.

Nackdelarna inkluderar dock att dessa lån kan innebära längre återbetalningstider. Vilket potentiellt kan leda till att man betalar mer i ränta över lånets löptid. För personer med redan ansträngd ekonomi kan även tillgången till omstartslån med rimliga villkor vara begränsad, speciellt för de med lägre kreditvärdighet. Att konsolidera skulder löser dessutom inte de underliggande beteendemönstren som orsakade skuldsättningen från början. Vilket kräver ytterligare ekonomisk planering och disciplin.

Vanliga frågor och svar

Går det att få ett omstartslån med betalningsanmärkningar?

Ja, det är möjligt att få ett omstartslån även med betalningsanmärkningar. Många långivare erbjuder lösningar som är anpassade för personer med sämre kreditvärdighet. Omstartslån med dålig kreditvärdighet kan komma med striktare villkor och högre räntor som speglar den ökade risken för långivaren. Om du vill ansöka om ett omstartslån med låg kreditvärdighet bör du därmed vara extra försiktig.

Går det att få ett omstartslån trots kronofogden?

Nej, det går inte att få ett omstartslån om man har skulder hos Kronofogden. Långivare ser vanligtvis detta som en alltför stor risk, samtidigt som det är olagligt för långivare att erbjuda lån till låntagare som har nuvarande skulder hos Kronofogden.

Är det möjligt att få ett omstartslån med många förfrågningar?

Ja, det är möjligt att få ett omstartslån även om man har många förfrågningar i sin kredithistorik. Vissa långivare kan se bortom antalet förfrågningar och fokusera mer på din aktuella ekonomiska situation och betalningsförmåga. Dock kan ett högt antal förfrågningar påverka vilka villkor du erbjuds, inklusive räntan på lånet.

Finns det omstartslån utan medsökande?

Ja, det finns omstartslån som inte kräver en medsökande. Dessa lån är utformade för enskilda låntagare som önskar konsolidera sina skulder utan att involvera en annan persons ekonomi. Att ansöka om ett omstartslån utan medsökande kan vara ett praktiskt alternativ för de som föredrar att hantera sina finansiella åtaganden självständigt. Omstartslån med borgenär kan å andra sidan ge bättre villkor.